سیستم های تکنوود

تکنوود اولین چوب نسوز با کلاسه A2  در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکننود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند.
تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشد و در صورت سفارش، پروژه خاص نیز پذیرفته می شود.

انواع سیستم ها:

 • سیستم نما و سقف
 • سیستم سایه بان : کرکره ای- تاشو- ثابت
 • پرگولا
 • مبلمان شهری
 • بنا به در خواست مشتری، هر چهار طرف و یا سه طرف پروفیل ها با روکش چوب طبیعی پوشانده می شود.
 • طول استاندارد پروفیل ها ۶ متر می باشد. اما می توان آن ها را کوتاه تر و یا بلند تر تا طول ۷.۵ متر تولید کرد.
 • دو سر انتهایی پروفیل ها بدون سرپوش هستند، اما در صورت نیاز مشتری سرپوش چوبی نیز تعبیه می گردد.
 • در پالت رنگی ما پنج رنگ موجود است، اما در صورت نیاز برای سفارش های بیش از ۱۰۰۰ متر، تولید رنگ های دیگر نیز انجام پذیر است.

سیستم های نمای تکنوود

تکنوود اولین چوب نسوز با کلاسه A2 در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکننود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند. در عین حال با ۹۸٪ صرفه جویی در مصرف چوب ، به حفاظت بیشتر از جنگل ها و احترام بیشتر به محیط زیست کمک میکند.تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشد و در صورت سفارش، پروژه خاص نیز پذیرفته می شود.

 • محصول: آلومینیوم یا GRP
 • زمینه استفاده: ساختمانهای مسکونی و تجاری
 • ویژگی ها: ALU نسوز و دارای کلاسه A2 ، سبک ، محصولات استاندارد و سفارشی
 • سیستم: نصب و راه اندازی سیستم های ویژه با پروفیل های مستقل با ویژگی ها و سطح مقطع مختلف .

سیستم های سایدینگ تکنوود

تکنوود اولین محصول چوبی نسوز با کلاسه A2 در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکنوود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند. در عین حال با ۹۸٪ صرفه جویی در مصرف چوب ، به حفاظت بیشتر از جنگل ها کمک میکند. تمامی سیستم ها سبک، نسوز، و دارای کلاسه A2 می باشند.

 • محصول: آلومینیوم یا GRP
 • زمینه استفاده: سقف، درب، درب گاراژ، پوشش سقف
 • ویژگی ها: ALU نسوز و دارای کلاسه A2 ، سبک و با طول استاندارد ۶ متر وعرض های ۱۰، ۱۵،۱۶ و ۲۰ سانت موجود می باشد.

سیستم های پروفیل ها تکنوود

تکنوود اولین محصول چوبی نسوز با کلاسه A2 در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکنوود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند. در عین حال با ۹۸٪ صرفه جویی در مصرف چوب ، به حفاظت بیشتر از جنگل ها کمک میکند.تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشند.

 • محصول: آلومینیوم یا GRP
 • زمینه استفاده: سقف، درب، درب گاراژ، پوشش سقف
 • ویژگی ها: ALU نسوز و دارای کلاسه A2 ، سبک و با طول استاندارد ۶ متر می باشد و در صورت نیاز مشتری تا ۱۳ متر نیز تولید می شود.

سیستم های پنل تکنوود

تکنوود اولین محصول چوبی نسوز با کلاسه A2 در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکنوود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند. در عین حال با ۹۸٪ صرفه جویی در مصرف چوب ، به حفاظت بیشتر از جنگل ها کمک میکند.تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشند.

 • محصول: آلومینیوم یا GRP
 • زمینه استفاده: سقف، درب، درب گاراژ، پوشش سقف
 • ویژگی ها: ALU نسوز و دارای کلاسه A2 ، سبک، ۶ ۱۰ ۱۵ ۱۶تا ۷.۵ متر یا عرض ۲۰ سانتی متر

سیستم های سایبان تکنوود

تکنوود اولین محصول چوبی نسوز با کلاسه A2 در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکننود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند. در عین حال با ۹۸٪ صرفه جویی در مصرف چوب ، به حفاظت بیشتر از جنگل ها و احترام بیشتر به محیط زیست کمک میکند.تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشد و در صورت سفارش، پروژه خاص نیز پذیرفته می شود.

 • محصول: آلومینیوم یا GRP
 • زمینه استفاده: پنجره ، ساختمان ، فضاهای داخلی
 • ویژگی ها: ALU نسوز و دارای کلاسه A2 ، سبک ، محصولات استاندارد و سفارشی
 • سیستم: نصب و راه اندازی سیستم های ویژه با پروفیل های مستقل با ویژگی ها و سطح مقطع مختلف .

سیستم های سایبان ثابت تکنوود

تکنوود اولین محصول چوبی نسوز با کلاسه A2 در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکننود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند. در عین حال با ۹۸٪ صرفه جویی در مصرف چوب ، به حفاظت بیشتر از جنگل ها کمک میکند.تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشد و در صورت سفارش، پروژه خاص نیز پذیرفته می شود.

 • محصول: آلومینیوم
 • زمینه استفاده: نمای خارجی ، پنجره
 • ویژگی ها: ALU نسوز و دارای کلاسه A2 ، سبک ، با ابعاد سفارشی

سیستم های پنجره کشویی تکنوود

سیستم پنجره کشویی  ما از پروفیل های مناسب شرایط فضای بیرونی طراحی شده است. بدین معنا که عمر سیستم شما برای سال های طولانی دوام داشته و زیبای خود را حفظ می کند. استفاده از چوب خالص در سیستم های متحرک به دلیل تغییر ابعاد آن با گذر زمان مشکل ساز است اما ما این مشکلات را به راحتی با تکنوود برطرف می کنیم.

سیستم های پنجره ثابت تکنوود

تکنوود اولین محصول چوبی نسوز با کلاسه A2 در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکنوود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند. در عین حال با ۹۸٪ صرفه جویی در مصرف چوب ، به حفاظت بیشتر از جنگل ها کمک میکند.تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشند.

 • محصول: آلومینیوم
 • زمینه استفاده: در نمای خارجی و فضاهای داخلی، . به عنوان جدا کننده
 • ویژگی ها: ALU نسوز و دارای کلاسه A2 ، سبک ، با ابعاد سفارشی
 • سیستم: نصب و راه اندازی سیستم های ویژه با پروفیل های مستقل با ویژگی ها و سطح مقطع مختلف .

سیستم های پنجره تا شو تکنوود

تکنوود اولین محصول چوبی نسوز با کلاسه A2 در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکننود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند. در عین حال با ۹۸٪ صرفه جویی در مصرف چوب ، به حفاظت بیشتر از جنگل ها کمک میکند.تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشند.

 • محصول: آلومینیوم
 • زمینه استفاده: در نمای خارجی و فضاهای داخلی، . به عنوان جدا کننده
 • ویژگی ها: ALU نسوز و دارای کلاسه A2 ، سبک ، با ابعاد سفارشی
 • سیستم: نصب و راه اندازی سیستم های ویژه با پروفیل های مستقل با ویژگی ها و سطح مقطع مختلف .

سیستم های مبلمان شهری تکنوود

تکنوود اولین محصول چوبی نسوز با کلاسه A2 در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکننود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند. در عین حال با ۹۸٪ صرفه جویی در مصرف چوب ، به حفاظت بیشتر از جنگل ها کمک میکند.تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشند.

 • محصول: آلومینیوم یا GRP
 • زمینه استفاده: پارکها ، باغها ، مجتمع های خرید ، فرودگاهها ، هتلها و…
 • ویژگی ها: ALU نسوز و دارای کلاسه A2 ، سبک ، محصولات استاندارد و سفارشی
 • سیستم: نصب و راه اندازی سیستم های ویژه با پروفیل های مستقل با ویژگی ها و سطح مقطع مختلف .

سیستم های پرگولا تکنوود

تکنوود اولین محصول چوبی نسوز با کلاسه A2 در دنیا می باشد که زیبایی ویژه به ساختمان می بخشد. این محصول به علت وزن کم مشکلی برای معماران ایجاد نمی کند.
تکننود با ترکیب فوق العاده ای از طبیعت، بافت و احساس خوب چوب، سبکی، قابلیت بازیافت، استحکام را با خود به همراه دارد و مانع تورم، گره خوردن، ترک و شکستگی، قارچ و باکتری می شود و شما را فارغ از هزینه نگهداری و تعمیر می کند. در عین حال با ۹۸٪ صرفه جویی در مصرف چوب ، به حفاظت بیشتر از جنگل ها کمک میکند.تمامی سیستم ها سبک، نسوز و دارای کلاسه A2 می باشند.

 • محصول: آلومینیوم یا GRP
 • زمینه استفاده: باغ ، فضاهای نیمه باز ، باغ و باغچه کاملا سرپوشیده مختص زمستان
 • ویژگی ها: ALU نسوز و دارای کلاسه A2 ، سبک ، سقف پوششی آفتاب ثابت و متحرک
 • سیستم: نصب و راه اندازی سیستم های ویژه با پروفیل های مستقل با ویژگی ها و سطح مقطع مختلف .

ایران, تهران

تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان امیری طائمه، 142 غربی، پلاک 109

ایمیل: info@irantechnowood.com

واتس آپ:09912407708

دفتر مرکزی:

021-77736824

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید