[rev_slider slidertitle=”zasli” alias=”zasli”]
[us_text text=”معرفی” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”]

شرکت ایران تکنوود، بعنوان نماینده انحصای فوش محصولات شرکت تکنوود (Technowood) ترکیه در ایران، با ارائه نوع خاصی از مصالح مدن ساختمانی از جنس
آلومیوم، کامپوت، گالوانیزه، و GRP با پوشش نازکی از چوب ١٠٠ ٪طبیعی، در کشور در جهت ارتقاء سطح کیفی ساخت نمای داخلی و خارجی و دیگر اجزای ساختمان، با
استفاده از تکنولوی های روز ساختمانی، گام برداشته است.

[us_text text=”اولین محصول آلومینیومی با روکش چوب طبیعی” tag=”h2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][us_image image=”1822″ size=”full”][us_btn label=”بیشتر بدانید” link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Faluminium%2F|title:%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85″ align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%2897%2C95%2C97%2C0.65%29%22%7D%7D”]
[us_cta title=”به دنبال یک نما سازی با کیفیت برای پروژه بعدی خود هستید؟” title_size=”30px” title_tag=”h5″ btn_label=”تماس بگیرید !” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7″ btn_style=”2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22_header_transparent_bg%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%2230px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D”][/us_cta]

تکتوود حامی محیط زیست

Technowood supports the environment

[us_btn label=”بیشتر بدانید” link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Fabout-us%2F|title:%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85″ align=”center” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%2897%2C95%2C97%2C0.65%29%22%2C%22margin-top%22%3A%2225px%22%7D%7D”]
[us_text text=”درباره ما” tag=”h2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”]

شرکت تکنوود فعالیت خود را از سال ۱۹۸۵ ، با رویکرد تولید و توسعه محصولات خود و بکارگیری چوب با حفظ تمام خواص طبیعی آن، آغاز نمود. هدف اصلی این شرکت استفاده از چوب در محصولات، در راستای حفظ ارتباط با طبیعت چه در فضاهای داخلی و چه بیرونی، و در عین حال کاهش مصرف چوب درختان است. ما معتقدیم درختان فقط باید برای مصارف دارویی قطع شوند. متخصصین و تیم تحقیق و توسعه این شرکت توانسته اند با کمک تکنولوژی های پیشرفته، محصولاتی منحصربفرد، بدست آمده از چوب ۱۰۰% طبیعی طراحی و تولید نمایند.

[us_image image=”876″ size=”full” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Fbank%2F|title:%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9″][us_image image=”873″ size=”full” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Fresturant%2F|title:%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86″][us_image image=”871″ size=”full” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Furban%2F|title:%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C”][us_image image=”867″ size=”full” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Fhotel%2F|title:%D9%87%D8%AA%D9%84″]
[us_image image=”874″ size=”full” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Fgovernmental%2F|title:%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C”][us_image image=”872″ size=”full” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Fcultural%2F|title:%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C”][us_image image=”870″ size=”full” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Fresidential%2F|title:%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C”][us_image image=”866″ size=”full” align=”center” onclick=”custom_link” link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Fpersonal-villa%2F|title:%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C”]
[us_cta title=”به دنبال یک تکنولوژی جدید برای پروژه بعدی خود هستید؟” title_size=”30px” title_tag=”h5″ btn_label=”تماس بگیرید !” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fsamraad.com%2Fcontact-us%2F|title:%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%A7″ btn_style=”2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22_header_transparent_bg%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%2230px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D”][/us_cta]
[us_text text=”جدید ترین پروژه ها” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%7D%7D”]
[us_hwrapper][us_ibanner image=”44″ size=”full” title=”ERENKOY RESIDENCE” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][us_ibanner image=”45″ size=”full” title=”MAA PRIVATE VILLA” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][us_ibanner image=”46″ size=”full” title=”UNICREDIT BANK SOFIA” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][us_ibanner image=”47″ size=”full” title=”PEARL VILLA” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][/us_hwrapper][us_hwrapper][us_ibanner image=”48″ size=”full” title=”MARITIM PINE BEACH HOTEL” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][us_ibanner image=”49″ size=”full” title=”TASIGO HOTEL SPA” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][us_ibanner image=”50″ size=”full” title=”BODRUM CASTLE OPEN AIR STAGE” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][us_ibanner image=”51″ size=”full” title=”NOVADA SHOPPING MALL” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][/us_hwrapper]
[us_hwrapper inner_items_gap=”0rem”][us_ibanner image=”45″ size=”full” title=”MAA PRIVATE VILLA” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][us_ibanner image=”46″ size=”full” title=”UNICREDIT BANK SOFIA” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][/us_hwrapper][us_hwrapper inner_items_gap=”0rem”][us_ibanner image=”50″ size=”full” title=”BODRUM CASTLE OPEN AIR STAGE” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][us_ibanner image=”49″ size=”full” title=”TASIGO HOTEL SPA” title_size=”18px” animation=”aidos” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22background-color%22%3A%22%23132F5B%22%7D%7D”][/us_hwrapper]

برخی از مشتریان

ایران, تهران

تهران، فلکه اول تهرانپارس، خیابان امیری طائمه، 142 غربی، پلاک 109

ایمیل: info@irantechnowood.com

واتس آپ:09912407708

دفتر مرکزی:

021-77736824

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید